cho hình chữ nhật abcd có ab = 4cm và bc = 3cm tính diện tích hình chữ nhật abcd và diện tích các hình tam giác edc;gbc

Question

cho hình chữ nhật abcd có ab = 4cm và bc = 3cm tính diện tích hình chữ nhật abcd và diện tích các hình tam giác edc;gbc

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-11-24T23:11:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:13:09+00:00

  Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

                 4 x 3 = 12 ( cm2 ) 

                        Đáp số ; 12 cm2 

  Còn các hình tam giác chưa có cạnh nên mình chưa tính đc ! ^^

  Hok tốt !

   

  0
  2021-11-24T23:13:53+00:00

  Diện tích tam giác ABCD là:

  `4×3=12 (cm^2)`

  (đề không cho `E` và `G` nên không có khả năng tính)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )