cho hình chữ nhật abcd có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng , có diện tích là 144cm2 .tính diện tích cd và cr của hình chữ nhật đó

Question

cho hình chữ nhật abcd có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng , có diện tích là 144cm2 .tính diện tích cd và cr của hình chữ nhật đó

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-11-23T03:12:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:13:55+00:00

  bài 1:

   Nửa chu vi hình chữ nhật là :

     144:2=72(cm)

   Chiều rộng là : 72: (4-1)x1=24(cm)

  Chiều dài là : 72-24=48(cm)

  Diện tích hình chữ nhật là :

      24×48=1152(cm)

               Đ/s : 1152cm

  Xin ctlhn+ vote 5 sao + cảm ơn

  0
  2021-11-23T03:14:26+00:00

  – Vì chiều dài gấp `4` lần chiều rộng nên ta chia hình chữ nhật ra thành `4` hình vuông nhỏ bằng nhau, có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. (xem hình dưới)

  – Diện tích mỗi hình vuông là :

             `144:4=36  (cm^2)`

  – Vì `36=6xx6` nên cạnh hình vuông hay chiều dài hình chữ nhật là `6  cm`

  – Chiều dài hình chữ nhật là :

             `144:6=24  (cm)`

                       Đáp số : Chiều dài : `24  cm`

                                     Chiều rộng : `6  cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )