cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 60cm và chiều dài AB gấp rưỡi CR,BC .Lấy điẻm M trên cạnh BC sao cho MB=2 MC đường thẳng AM cắt đường thẳng CD tại

Question

cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 60cm và chiều dài AB gấp rưỡi CR,BC .Lấy điẻm M trên cạnh BC sao cho MB=2 MC đường thẳng AM cắt đường thẳng CD tại E .Nối E với B,D với M
a, Tính diện tích hình chữ nhật ABCD
b, So sánh diện tích tam giác MPE và diện tích tam giác MCĐ
c, Gọi O là dao điểm của AM và BD .Tính tỉ số OB trên OD

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-09-02T09:15:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:16:49+00:00

  a)

  Tổng chiều dài và chiều rộng là :

  60 : 2 = 30 ( cm )

  Chiều dài của hình chữ nhật là :

  30 : ( 2 + 3 ) x 3 = 18 ( cm )

  Chiều rộng của hình chữ nhật là :

  30 – 18 = 12 ( cm )

  Diện tích hình chữ nhật là:

  12 x 18 = 216 ( cm )

  Đ/s : 216 cm

   

  0
  2021-09-02T09:17:19+00:00

  Tổng chiều dài và rộng là:

  60:2=30 (cm)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  30 : (2+3) x 3 = 18 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  12 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  12 x 18 = 218[ cm ]

  câu b

  Diện tích tam giác EAB = Diện tích tam giác BCD 

  Diện tích tam giác MAB = Diện tích tam giác BMD 

  Do đó nên : Diện tích tam giác EAB – Diện tích tam giác MAB = Diện tích tam giác BCD –

  Diện tích tam giác BMD hay:

  Diện tích tam giác MBE = Diện tích tam giác MCD.

  c) Có:

   chiều cao từ B xuống AM bằng 2/3 chiều cao từ D xuống AM.

  Mặt khác , đây cũng chính là chiều cao hạ xuống đáy BD nên OB/OD = 2/3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )