Cho hình chữ nhật ABCD có DC = 20cm, BC = 15cm và điểm M là trung điểm của cạnh AB. Đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng MC tại điểm O. Tính: a. Diện tích hìn

Question

Cho hình chữ nhật ABCD có DC = 20cm, BC = 15cm và điểm M là trung điểm của cạnh AB. Đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng MC tại điểm O.
Tính:
a. Diện tích hình thang AMCD.
b. Tỉ số của diện tích tam giác BDC và diện tích hình thang AMCD.
c. Diện tích tam giác DOC.
Bài 3: (2 điểm)
Hai kho A và B đều chứa hạt cà phê, biết khối lượng cà phê ở kho A bằng 3/5 khối lượng cà phê ở kho B. Nếu chuyển 7 tấn cà phê từ kho A sang kho B thì kho A có khối lượng cà phê bằng 4/9 khối lượng cà phê ở kho B. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu tấn cà phê?

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-15T22:43:12+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T22:44:41+00:00

  Đáp án:

   a)

  M là trung điểm của AB nên AM = MB 20 : 2 = 10 (cm)

  Diện tích hình thang AMCD là :(10 + 20)*15/2 ( đặt kiểu giống thập phân nhé tại chị sài máy tính nên không làm được) =225(cm2)

  b) Diện tích tam giác BDC là : (20*15) : 2 = 150 (cm2)

  Tỷ số diện tích tam giác BDC và diện tích hình thang DOC là :

  150/225=2/3

  c) Nối M với D

  Diện tích tam giác MDC là : 20 * 15 : 2 = 150 (cm2)

  Diện tích tam giác MBC là : 10 * 15 : 2 = 75    (cm2)

  Kẻ đường cao BH của tam giác MBC và đường cao DK của tam giác MDC 

  Hai tam giác MBC và MDC có chung đáy MC và diện tích tam giác MDC gấp 2 lần diện tích tam giác MBC nên dường cao DK cũng gấp 2 lần đường cao BH
  Hai tam giác DOC và BOC có cùng dáy CO, đường cao DK gấp 2 lần đường cao BH nên diện tích tam giác DOC cũng gấp 2 lần nên ta có :

    Diện tích tam giác DOC là :

               150 : (2+1) * 2 = 100 (cm2)

  Bài 3 :

  Phân số chỉ 7 tấn cà phê là :

  3/8 – 4/13 = 7/104 ( tổng cả hai kho )

  Số tấn cà phê cả hai kho chứa là :
  7 : 7/104 = 104 ( tấn )

  Đáp án : 104 ( tấn )

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-15T22:44:45+00:00

  bài 1 a , do M là trung điểm của AB

  suy ra : AM=MB =1/2*AB=1/2*CD=1/2*20=10 cm

  diện tích hình thang AMCD là

  (10+20)*15 : 2=225 cm2

  b , diện tích tam giác BDC là

  (15*20):2=150cm2

  tỉ số dt tam giác BDC và dt hình thang AMCD là 

  150:225=2/3

  bài 2, Lúc đầu khối lượng café ở kho A = 3/5 khối lượng café kho B hay A = 3/8 Tổng số café.
  Sau khi chuyển 7 tấn café sang kho B thì số café kho A = 4/9 số café kho B hay A = 4/13 Tổng số café. Phần hơn kém này chính là 7 tấn café.
  Phân số chỉ 7 tấn café là:
  3/8 – 4/13 = 7/104 ( Tổng số café )
  Khối lượng café hai kho có là:
  7 : 7/104 = 104 (tấn )
  Đáp số:
  104 tấn

  MÌNH TỰ LÀM NHA VÌ MÌNH CÓ HỌC THÊM RỒI

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )