cho hình chữ nhật cps chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m, chu vi bằng 50m. tìm diện tích

Question

cho hình chữ nhật cps chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m, chu vi bằng 50m. tìm diện tích

in progress 0
Harper 2 năm 2021-08-09T16:18:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:19:44+00:00

  Đáp án:

  Gọi chiều dài hình chữ nhật là $\rm a(m)(a>10)$

  $\rm \to$ Chiều rộng là $\rm a-10$

  Chu vi bằng 50m

  $\rm \to (a+a-10).2=50\\\to 2a-10=25\\\to 2a=35\\\to a=17,5(tm)$

  Vậy diện tích hình chữ nhật là:$\rm a(a-10)=17,5.7,5=131,25(m^2)$

  0
  2021-08-09T16:19:51+00:00

                           Gọi độ dài chiều rộng là x (m); x > 0

   Ta có:

  +) Chiều dài hình chữ nhật là: x + 8 (m)

  +) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 50 : 2 = 25 (m)

  Theo đề bài ta có PT:

              x + x + 10 = 25

    ⇔  2x + 10 = 25

    ⇔ 2x         = 15

  ⇔ x             = 7,5 (TMĐK)

  Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là: 7,5 m

         chiều dài của hình chữ nhật là: 7,5 + 10 = 17,5 m

   => Diện tích hình chữ nhật là:

                            7,5 . 17,5 = 131,25 (m²)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )