cho hình hộp chữ nhật ABCD A”B”C”D” có đáy ABCD là hình vuông có chiều cao là 3cm diện tích là 25 cm vuông tính diện tích hình hộp chữ nhật , diện tí

Question

cho hình hộp chữ nhật ABCD A”B”C”D” có đáy ABCD là hình vuông có chiều cao là 3cm diện tích là 25 cm vuông
tính diện tích hình hộp chữ nhật
, diện tích xung quanh, của hình hộp chữ nhật

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-10-01T11:09:38+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:10:59+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

  diện tích là 25 cm² ⇒ cạnh đáy là √25 = 5cm

  Diện tích xung quanh là ;

  5 x 4 x 3 = 60cm²

  Diện tích toàn phần là :

  60 + 25 x 2 = 110cm²

  Thể tích là :

  25 x 3 = 75cm³

  0
  2021-10-01T11:11:35+00:00

  Cạnh đáy: $\sqrt{25}=5(cm)$  

  Diện tích xung quanh:

  $S_{xq}= 2ph= 5.4.3=60(cm^2)$ 

  Diện tích toàn phần:

  $S_{tp}= 60+25.2=110(cm^2)$ 

  Thể tích:

  $V= Sh= 25.3=75(cm^3)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )