Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó Nhanh nha bạn

Question

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó Nhanh nha bạn

in progress 0
Mackenzie 2 tuần 2021-12-04T16:52:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:53:52+00:00

  Đáp án: `104cm^2`

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

                   `(8+5) × 2 × 4 = 104 (cm^2)`

                            Đáp số: `104 cm^2`

  0
  2021-12-04T16:54:44+00:00

  $\text{ Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là: }$

  $\text{2 x 4 x (5+8) = 104 (cm²)}$

  $\text{Đáp số: 104 cm²}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )