Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm , chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm . Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó

Question

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm , chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm . Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó

in progress 0
Parker 1 năm 2021-10-04T01:53:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:55:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ` text{Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là : }`

                ( 8+5 ) x 2 x 4 = 104 (cm ²)

  `text{Hình hộp chữ nhật  có diện tích một mặt đáy là:}`

                        {8 × 5 = 40 (cm2)

   `text{Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:}`

                       104 + 40 × 2 = 184 (cm2)

                                           Đáp số : 104 cm2
                                                        184 cm2

   

  0
  2021-10-04T01:55:50+00:00

  diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là : 

                ( 8+5 ) x 2 x 4 = 104 (cm ²)

  Hình hộp chữ nhật  có diện tích một mặt đáy là:

                         8 × 5 = 40 (cm2)

  Do đó, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

                        104 + 40 × 2 = 184 (cm2)

                                           Đáp số : 104 cm2
                                                         184 cm2

                       chúc bn hok tốt cho mk xin hay nhất và 5 sao                 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )