Cho hình lăng trụ đều ABC.ABC. Biết khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (ABC’) bằng a , góc giữa hai mặt phẳng (ABC’) và (BCC’B’) bằng α với cos α

Question

Cho hình lăng trụ đều ABC.ABC. Biết khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (ABC’) bằng a , góc giữa hai mặt phẳng (ABC’) và (BCC’B’) bằng α với cos α = 1 2 √ 3 . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-05T03:56:53+00:00 1 Answers 28 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T03:58:13+00:00

    Đáp án: (3a^3 √2 )/2

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )