Cho hình năm qua c vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng AB có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng như vậy?

Question

Cho hình năm qua c vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng AB có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng như vậy?

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-09T21:48:48+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T21:50:03+00:00

    Đáp án: 1 đường thẳng

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )