cho hình tam giác ABC có diện tích 8,5 m2 cạnh đáy BC = 5m. Tính chiều cao AH

Question

cho hình tam giác ABC có diện tích 8,5 m2 cạnh đáy BC = 5m. Tính chiều cao AH

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-10-05T07:37:07+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T07:38:30+00:00

  Chiều cao AH là:

  8.5×2÷5=3.4 m 

  0
  2021-10-05T07:38:43+00:00

  chiều cao AH là 

      8.2:5=3,4(m)

                d/s 3,4 m

  . là dấu nhân

   cho xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )