cho hình tam giác ABC có số đo các góc tỉ lệ với1,2,3 tính số đo các góc

Question

cho hình tam giác ABC có số đo các góc tỉ lệ với1,2,3 tính số đo các góc

in progress 0
Ayla 4 tháng 2021-07-30T21:52:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:53:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi góc A,B,C lần lượt là x,y,z. 
  Theo đầu bài ta có: x/2 = y/4 = z/6 và x+y+z=180 độ ( tổng 3 góc của tam giác )
  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/2 = y/4 = z/6 = (x+y+z)/(2+4+6)= 180/12 = 15 độ
  Suy ra:
  x=15=> 15.2= 30 
  y=15=> 15.4=60
  z=15=> 15.6=90
  Vậy: góc A,B,C lần lượt là 30,60,90 độ

  tuananhgh@

  0
  2021-07-30T21:53:30+00:00

  Đáp án:

   Theo bài ra ta có :

  `{∠A}/1={∠B}/2={∠C}/3`

  Tổng `3` góc của `Δ=180` nên ta có :
  `∠A+∠B+∠C=180`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bẳng nhau ta có :

  `{∠A}/1={∠B}/2={∠C}/3={∠A+∠B+∠C}/{1+2+3}={180}/6=30`

  `⇒∠A=30`

  `⇒∠B=60`

  `⇒∠C=90`

  $#lam$

  Xin hay nhất -)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )