cho hình tam giác ABC vuông ở A có cạnh AB dài 24cm, cạnh AC dài 32 cm.điểm M nằm trên cạnh AC từ M vẽ đường song song với cạnh AB . Cắt BC tại N. đo

Question

cho hình tam giác ABC vuông ở A có cạnh AB dài 24cm, cạnh AC dài 32 cm.điểm M nằm trên cạnh AC từ M vẽ đường song song với cạnh AB . Cắt BC tại N. đoạn MN dài 16cm. tính đoạn MA.

in progress 0
Alice 11 phút 2021-09-12T23:17:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:18:43+00:00

  Đáp á

  Nối A với N . Ta có tam giác NCA có MN là chiều cao , vì MN // AB nên MN cũng vuông góc với CA

  Diện tích tam giác NCA là :

  32 x 16 : 2 = 256  (cm2)

  Diện tích tam giác ABC là :

  24 x 32 : 2 = 384 ( cm2)

  Diện tích tamn giác NAB là :

  384 – 256 = 128 ( cm2)

  Chiều cao NK hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB dài :

  128 x 2 : 24 = 1023 cm

  Vì MN // Ab nên tứ giác MNBA là hình thang vuông . Vậy NK cũng là chiều cao của hình thang MNBA . Do đó MA cũng bằng 1023 cm

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-12T23:18:53+00:00

  Đáp án:

  ` 10,6cm`

  Giải thích các bước giải:

  có` SΔABC =24·32÷2=384cm`

  có `SΔANC =16×32÷2=256cm`

  độ dài của`MA` là `SΔBNA`: 

  `(384-256)×2÷24=10.6cm`

  đáp số : ` 10,6cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )