cho hinh tam giac co tong do dai day va chieu cao bang 42 cm chieu cao bang 75phan tra, do dai day tinh dien tích hinh tam giac do

Question

cho hinh tam giac co tong do dai day va chieu cao bang 42 cm chieu cao bang 75phan tra, do dai day tinh dien tích hinh tam giac do

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-11-13T04:38:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:39:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Do chiều cao bằng `75%(=3/4)` độ dài đáy nên ta có sơ đồ :

  Chiều cao   |—–|—–|—–|

  Độ dài đáy  |—–|—–|—–|—–|

  Tổng số phần bằng nhau là :

  `4+3=7` ( phần )

  Độ dài chiều cao là :

  `42:7×3=18(cm)`

  Độ dài đáy là :

  `42-18=24(cm)`

  Diện tích tam giác đó là :

  `18×24:2=216(cm^2)` 

                              Đáp số : `216cm^2`

  0
  2021-11-13T04:39:56+00:00

  tổng số phần bằng nhau là

  $4+3=7(phần)$

  độ dài chiều cao là

  $42:7×3=18(cm)$

  độ dài đáy là

  $42-18=24(cm)$

  diện tích hình tam giác là

  $18×24:2=216$($cm^{2}$)

  $đáp$ $số$:$216$ $cm²$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )