Cho hình tam giác vuông ABC có tổng độ dài 2 cạnh góc vuông AB cà AC là 8,4 cm . Cạnh AB = 2/3 cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác

Question

Cho hình tam giác vuông ABC có tổng độ dài 2 cạnh góc vuông AB cà AC là 8,4 cm . Cạnh AB = 2/3 cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-07-12T16:04:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:06:14+00:00

  Đáp án:

  8.4672

  Giải thích các bước giải :

  độ dài cạnh ab là:

  8.4 :(2+3) * 2 =3.36 (cm)

  Độ dài cạnh ac là :

  8.4 -3.38=5.04 (cm)

  Diện tích hình tam giác là :

  3.36 * 5.04 : 2 = 8.4672 (cm)

  0
  2021-07-12T16:06:38+00:00

  Đáp án:

  $= 8,4672 cm^2.$

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số phần bằng nhau: 

        $2 + 3 = 5 ( phần )$

  Cạnh AB dài:

        $8,4 : 5 × 2 = 3,36 ( cm )$

  Cạnh AC dài:

        $8,4 – 3,36 = 5,04 ( cm )$

  Diện tích hình tam giác ABC:

        $3,36 × 5,04 : 2 = 8,4672 ( cm^2 )$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )