Cho hình tang MNPQ MN là 3cm,PE là2/3 MN,chieu cao hinh thang =3cm

Question

Cho hình tang MNPQ
MN là 3cm,PE là2/3 MN,chieu cao hinh thang =3cm

in progress 0
Delilah 35 phút 2021-09-22T14:18:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:20:04+00:00

  ta có đáy lớn hình thang là:

          3:2/3=4,5cm

  diện tích hình thang là:

          (3+4,5)x3:2=11,25cm2

                       đ/s:11,25cm2

   

  0
  2021-09-22T14:20:41+00:00

  HỌC TÔT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )