Cho hình thang ABCD(AB//CD;AB

Question

Cho hình thang ABCD(AB//CD;AB

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-07-08T20:56:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:58:06+00:00

  Xét Tam Giác $ABD$ có:

  $F$ là trung điểm của $BD$

  $M là trung điểm của $AD$

  $=> MF$ là đường trung bình của $ΔABD$

  $=> MF // AB ; 1/2.AB$    (1)

  Xét Tam Giác $ABC$ có:

  $N$ là trung điểm của BC

  $E$ là trung điểm của AC

  $=> NE$ là đường trung bình của $ΔABC$

  $=> NE // AB$ ; $1/2.AB$  (2)

  Ta có: $NE=1/2.AB$ (theo (2)

  $MF=1/2.AB$ (theo(1)

  $=> NE=MF$

  Ta có: $MN=MF+FE+NE$

  $=> MN-NE-MF=FE$

  Mà $MF$ là đường trung bình của ΔABC

  $NE$ là đường trung bình của ΔABC

  $=> N,E,F,M$ thẳng hàng.

  Vậy $N,E,F,M$ thẳng hàng.

  0
  2021-07-08T20:58:06+00:00

  Đáp án:

  Xét ΔABD có:

  F là trung điểm của BD

  M là trung điểm của AD

  => MF là đường trung bình của ΔABD

  => MF // AB ; 1/2.AB(1)

  Xét ΔABC có:

  N là trung điểm của BC

  E là trung điểm của AC

  => NE là đường trung bình của ΔABC

  => NE // AB ; 1/2.AB(2)

  Ta có: NE=1/2.AB (theo (2))

  MF=1/2.AB (theo(1))

  => NE=MF

  Ta có: MN=MF+FE+NE

  => MN-NE-MF=FE

  mà MF là đường trung bình của ΔABC

  NE là đường trung bình của ΔABC

  => N,E,F,M thẳng hàng.

  Vậy N,E,F,M thẳng hàng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )