Cho hình thang ABCD (AB // CD) có CD = 50,8cm, AB = 1/4 CD và diện tích ABCD = 635 cm vuông. Tính chiều cao của hình thang ABCD

Question

Cho hình thang ABCD (AB // CD) có CD = 50,8cm, AB = 1/4 CD và diện tích ABCD = 635 cm vuông. Tính chiều cao của hình thang ABCD

in progress 0
Remi 1 tuần 2021-08-29T14:21:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:22:56+00:00

  Đáp án:

   Chiều cao của hình thang ABCD là 20 (cm)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \[AB = \frac{1}{4}CD = 12,7\left( {cm} \right)\]

  Diện tích hình thang được tính bới công thức:

  \[\begin{array}{l}
  {S_{ABCD}} = \frac{1}{2}h.\left( {AB + CD} \right)\\
   \Leftrightarrow 635 = \frac{1}{2}h.\left( {50,8 + 12,7} \right)\\
   \Rightarrow h = 20\left( {cm} \right)
  \end{array}\]

  0
  2021-08-29T14:23:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  AB=14CD=12,7(cm)

  Diện tích hình thang được tính bới công thức:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )