Cho hình thang ABCD (AB//CD) có góc B-C=24°,góc A =1,5 góc D. Tính các góc của hình thang . Giải chi tiết giúp mình nha mng ❤

Question

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có góc B-C=24°,góc A =1,5 góc D. Tính các góc của hình thang . Giải chi tiết giúp mình nha mng ❤

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-07-20T14:18:50+00:00 2 Answers 123 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:19:51+00:00

  Ta có:góc B-C=24 độ

  mà AB//CD

  ⇒góc B+C=180 độ

  ⇒góc B=(180+24):2=102 độ

  ⇒góc C=180-102=78 độ

  ta có :góc A=1,5 góc D

  Mà góc A+D=180 độ

  Thay góc A=1,5 góc D

  ⇒180 độ=1,5D+D=2,5D

  ⇒góc D=72 độ

  ⇒góc A=180-72=108 độ

  0
  2021-07-20T14:20:35+00:00

  $ABCD$ là hình thang

  $→\widehat{A}+\widehat{D}=180^\circ$ (2 góc kề cạnh bên)

  $→\widehat{B}+\widehat{C}=180^\circ$ (2 góc kề cạnh bên)

  $\widehat{A}+\widehat{D}=180^\circ$

  mà $\widehat{A}=1,5\widehat{D}$

  $→1,5\widehat{D}+\widehat{D}=180^\circ$

  $→2,5\widehat{D}=180^\circ$

  $→\widehat{D}=72^\circ$

  $→\widehat{A}=1,5.72^\circ=108^\circ$

  $\widehat{B}+\widehat{C}=180^\circ$

  mà $\widehat{B}-\widehat{C}=24^\circ$

  $→\widehat{B}=(180^\circ+24^\circ):2=102^\circ$

  $→\widehat{C}=(180^\circ-24^\circ):2=78^\circ$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )