Cho hình thang ABCD(AB//CD),hai đường chéo cắt nhau tại O .CMR SAOD=SBOC

Question

Cho hình thang ABCD(AB//CD),hai đường chéo cắt nhau tại O .CMR SAOD=SBOC

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-11-14T02:54:36+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:56:35+00:00

  Kẻ AH ⊥ CD = {H} (1)

        BK ⊥ CD = {K}  (2)

        Mà AB//CD      (3)

  Từ (1), (2), (3)⇒ AH = BK    (4)

  Có SΔADC = 1/2.AH.CD     (5)

        SΔBDC = 1/2.BK.CD      (6)

    Từ (4),(5),(6) ⇒ SΔADC = SΔBDC  (*)

  Có SΔAOD = SΔADC – SΔDOC          (**)

        SΔBOD = SΔBDC – SΔDOC         (***)

  Từ (*),(**),(***) ⇒ SΔAOD = SΔBOC

       Những phần như (1),(2),….,(*),…. bạn có thể dùng dấu ngoặc nhọn nhé

  Ở đây tại mình không ngoặc được nên mình đánh số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )