Cho hình thang ABCD . Ac và db cắt nhau tại điểm E .ab bằng 12 cm . Dc bằng 24 cm .Sabe bằng 5 cm . Tính Sabcd .gấp ! gấp !Giúp mình với ! Chiều học r

Question

Cho hình thang ABCD . Ac và db cắt nhau tại điểm E .ab bằng 12 cm . Dc bằng 24 cm .Sabe bằng 5 cm . Tính Sabcd .gấp ! gấp !Giúp mình với ! Chiều học rồi !

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-27T09:57:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:58:39+00:00

  Đáp án: lslslslslsls

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-27T09:59:32+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: sabe là cái dì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )