Cho hình thang ABCD có 2 đáy.AB và CD bằng nhau. Chứng minh:AD=BC;AD//BC. Giúp em với ạ.

Question

Cho hình thang ABCD có 2 đáy.AB và CD bằng nhau.
Chứng minh:AD=BC;AD//BC.
Giúp em với ạ.

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-31T08:19:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:21:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: Hình thang ABCD có 2 đáy AB và CD

  => AB // CD

  Mà AB = CD

  => Hình thang ABCD là hình chữ nhật

  => AD // BC

  Lại có: AB // CD

             AD // BC

  => AD = BC ( Tính chất 2 đoạn thẳng song song bị chắn)

  0
  2021-08-31T08:21:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  do ABCD là h thang⇒AB//CD

  Xét tg ADC VÀ tg CBA  có :

  +)AB=CD

  +)BAC=ACD( 2 góc so le trong)

  +)AC-chung

  ⇒tg ADC=tg CBA(cgc)

  ⇒AD=BC(2 cạnh t/ung

  ⇒DAC=BCA( 2 góc t/ung)

  Mà 2 góc trên SLT

  ⇒AD//BC

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )