Cho hình thang ABCD có 2 đường chéo AC và BD, BC=nAD các đường chéo cắt nhau tại O Phân tích vectơ AO theo vectơ (AB và AD

Question

Cho hình thang ABCD có 2 đường chéo AC và BD, BC=nAD các đường chéo cắt nhau tại O Phân tích vectơ AO theo vectơ (AB và AD

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-17T02:39:55+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:40:58+00:00

  Đáp án:

  $\overrightarrow {{\rm{AO}}} = \frac{{\overrightarrow {AB} + n.\overrightarrow {AD} }}{{n + 1}}$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  Xet\,\Delta AOD\,va\,\Delta COB\,\,co:\\
  \angle AOD = \angle COB\,\left( {doi\,dinh} \right)\\
  \angle DAO = \angle BCO\left( {so\,le\,trong} \right)\\
  \Rightarrow \Delta AOD\, \sim \,\Delta COB\,\left( {g – g} \right)\\
  \Rightarrow \frac{{AO}}{{OC}} = \frac{{AD}}{{BC}} = \frac{1}{n}\\
  \Rightarrow OC = n.AO\,hay\,\overrightarrow {OC} = n.\overrightarrow {{\rm{AO}}} \Rightarrow \overrightarrow {CO} = – n.\overrightarrow {{\rm{AO}}} \\
  co:\,\overrightarrow {AO} = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CO} = \overrightarrow {AB} + n.\overrightarrow {AD} – n.\overrightarrow {{\rm{AO}}} \\
  \Rightarrow \left( {n + 1} \right).\overrightarrow {{\rm{AO}}} = \overrightarrow {AB} + n.\overrightarrow {AD} \\
  \Rightarrow \overrightarrow {{\rm{AO}}} = \frac{{\overrightarrow {AB} + n.\overrightarrow {AD} }}{{n + 1}}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )