Cho hình thang ABCD có đáy AB bằng 1/2 CD,nối A với C, B với C sao cho AC và BC cắt nhau tại I. Biết diện tích hình tam giác AIB là 6cm2. Tính diện tí

Question

Cho hình thang ABCD có đáy AB bằng 1/2 CD,nối A với C, B với C sao cho AC và BC cắt nhau tại I. Biết diện tích hình tam giác AIB là 6cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-11-22T12:15:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:16:31+00:00

                       Sửa đề:

  Cho hình thang ABCD có đáy AB bằng $\frac{1}{2}$ CD, nối A với C, B với D sao cho AC và BC cắt nhau tại I. Biết diện tích hình tam giác AIB là 6 $cm^2$. Tính diện tích hình thang ABCD.

                       Bài giải:

  Có: $S_{AIB}$ = $\frac{1}{2}$ $S_{CIB}$ (Vì chung đáy BI, đường cao AI = $\frac{1}{2}$ CI)

  => Diện tích tam giác CIB là:

           6 × 2 = 12 ($cm^2$)

  Diện tích tam giác ABC là:

           6 + 12 = 18 ($cm^2$)

  Có: $S_{ABC}$ = $\frac{1}{2}$ $S_{CDA}$ (Vì AD = CB (đều là đường cao hình thang ABCD) và AB = $\frac{1}{2}$ DC)

  => Diện tích tam giác CDA là:

            12 × 2 = 24 ($cm^2$)

  Diện tích hình thang ABCD là:

            12 + 24 = 36 ($cm^2$)

                   Đáp số: 36 $cm^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )