Cho hình thang ABCD có đáy AB là 18 cm , đáy CD là 27 cm . M là 1 điểm trên cạnh bên AD và MD bằng 1/3 AD . Từ M kẻ đường song song với đáy CD cắt cạn

Question

Cho hình thang ABCD có đáy AB là 18 cm , đáy CD là 27 cm . M là 1 điểm trên cạnh bên AD và MD bằng 1/3 AD . Từ M kẻ đường song song với đáy CD cắt cạnh bên BC tại N . Tính đoạn MN biết diện tích hình thang ABCD là 405 cm2[ ko cần vẽ hình chỉ cần giải]

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-09T09:13:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T09:14:32+00:00

  Một đoạn MN là :

  27 – 18 = 9 (cm)

  Đoạn MN là : 

  27 – 9 = 18 (cm)

     Đáp số : 18 cm .

  Xin ctlhn ạ

  0
  2021-10-09T09:14:43+00:00

  Đáp án:

  18 cm .

  Giải thích các bước giải:

  Một đoạn MN là :

  27 – 18 = 9 (cm)

  Đoạn MN là : 

  27 – 9 = 18 (cm)

     Đáp số : 18 cm .

  Cho mình xin ctlhn cho nhóm ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )