Cho hình thang ABCD có diện tích là 315 cm2 chiều cao là 15 cm đáy nhỏ AB dài 12 cm . tính diện tích đáy lớn

Question

Cho hình thang ABCD có diện tích là 315 cm2 chiều cao là 15 cm đáy nhỏ AB dài 12 cm . tính diện tích đáy lớn

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-07T05:09:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T05:10:58+00:00

                      Giải

   Tổng 2 đáy của hình thang là :

             $315$ x $2 : 15 = 42(cm)$

   Đáy lớn là :   $42 – 12 = 30(cm)$

               Đ/s : $30 cm$

  Học tốt!

    

        

  0
  2021-10-07T05:11:35+00:00

  Đáp án:

  30 cm² .

  Giải thích các bước giải:

  Tổng độ dài hai đáy là :

  315 × 2 : 15 = 42 (cm)

  Diện tích đáy lớn là ;

  42 – 12 = 30 (cm²)

          Đáp số : 30 cm² .

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )