cho hình thang abcd vuông tại a và d cho biết ad = 20 ac = 52 và bc = 29 tính độ dài ab

Question

cho hình thang abcd vuông tại a và d cho biết ad = 20 ac = 52 và bc = 29 tính độ dài ab

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-25T08:07:42+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:08:58+00:00

  Theo Py-ta-go, ta có:

  $DC=\sqrt[]{AC^2-AD^2}=\sqrt[]{52^2-20^2}=48$

  Kẻ $BH⊥CD$, áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác $BHC$ vuông ta có:

  $HC=\sqrt[]{BC^2-BH^2}=\sqrt[]{29^2-20^2}=21$

  $→ AB=DH=DC-CH=48-21=27$

   

  0
  2021-08-25T08:09:23+00:00

  Đáp án:

  27 cm

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : AC² = DC² + AD²

  ⇒DC = √AC² – AD²

  ⇒DC = √52² – 20² 

  ⇒DC = 48 cm

  Ta kẻ BH vuông góc CD

  ⇒BC² = HC² + BH²

  ⇒CH = √BC² – BH²

  ⇒CH = √29² – 20²

  ⇒CH = 21 cm

  Ta có : AB = HD = 48 – 21 = 27 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )