cho hình thang cân abcd có ab//cd,ab

Question

cho hình thang cân abcd có ab//cd,ab

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-15T03:36:22+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:37:23+00:00

  Đáp án:

  HC=√(15^2-12^2)=9

  =>DC=16+9=25

  =>DC^2=25^2=625

  BD^2=16^2+12^2=400

  BD^2+BC^2=400+225=625=DC^2

  =>DB⊥BC

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )