cho hình thang vuông ABCD có AB//CD( góc A=90 độ);AB=4cm;CD=9cm;ad=6cm a) chứng minh tam giác BAD đồng dạng với tam giác ADC b) chứng minh ac vuông gó

Question

cho hình thang vuông ABCD có AB//CD( góc A=90 độ);AB=4cm;CD=9cm;ad=6cm
a) chứng minh tam giác BAD đồng dạng với tam giác ADC
b) chứng minh ac vuông góc với BD

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-02T15:33:36+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:34:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `text(a. Xét ΔBAD và ΔADC có:)`

  `hat{BAD}` `text(=)` `hat{ADC}` `text(=)` $90^{o}$ 

  $\frac{AB}{AD}$ `text(=)` $\frac{AD}{DC}$ 

  `text(⇒ ΔBAD)` $\sim$ `text(ΔADC (c.g.c))`

  b. `text(ΔBAD)` $\sim$ `text(ΔADC)`

  `text(⇒)` `hat{ABD}` `text(=)` `hat{DAC}`

  `text(Mà)` `hat{ABD}` `text(+)` `hat{ADB}` `text(=)` $90^{o}$ 

  `text(Nên)`  `hat{DAC}` `text(+)`  `hat{ADB}` `text(=)` $90^{o}$ 

  `text(⇒ AC ⊥ BD)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )