Cho hình vuông ABCD cạnh a . Lấy I trên cạnh AB, K trên tia đối CB mà AI= CK. a) CM: tam giác DIK vuông cân b) Gọi M là trung điểm IK, DM cắt BC tại

Question

Cho hình vuông ABCD cạnh a . Lấy I trên cạnh AB, K trên tia đối CB mà AI= CK.
a) CM: tam giác DIK vuông cân
b) Gọi M là trung điểm IK, DM cắt BC tại H. CM: KM.KI= KH.KB
c) Khi AB= 1/3a. Tính diện tích các tam giác: DIC, IBK, KMH
d) CM: chu vi tam giác IBH không đổi khi I di chuyển trên AB

in progress 0
Clara 7 ngày 2021-09-03T19:05:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:07:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét ΔDAI và ΔDCK có:

  AD = CD (gt)

  ∠DAI = ∠DCK = 90 độ (gt)

  AI = CK (gt)

  ⇒  ΔDAI = ΔDCK (2 cạnh góc vuông)           <c.g.c>

  ⇒ AI = DK ( 2 cạnh tương ứng)      (1)

  Ta có: ∠ADI + ∠IDC = 90 độ (gt)

  mà ∠ADI = ∠CDK (ΔDAI = ΔDCK)

  ⇒ ∠IDC + ∠CDK = 90 độ      (2)

  Từ (1) và (2) ⇒ ΔDIK vuông cân tại D      (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )