cho hình vuông ABCD có cạnh 4 cm . M , N , P , Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , BC , CD , DA . Tính chu vi phần tô màu

Question

cho hình vuông ABCD có cạnh 4 cm . M , N , P , Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , BC , CD , DA . Tính chu vi phần tô màu

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-07-30T03:40:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:42:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chu vi hình vuông abcd là

  4 nhân 4=16(cm)

  chu vi hình trong abcd là

  16:2=8(cm)

  chu vi phàn tô màu là

  16-8=8(cm)

  đáp số8cm

  0
  2021-07-30T03:42:31+00:00

  `color{red}{text{Đáp án+lời giải}`

                             Bài Giải

        Chu vi hình vuông `ABCD` là:

                 `4×4=16(cm)`

        Chu vi hình trong `ABCD` là:

                  `16:2=8(cm)`

        Chu vi phàn tô màu là:

                  `16-8=8(cm)`

                          Đáp số:`8cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )