cho hình vuông ABCD có chu vi là 40m MN là điểm chính của AB và BC a, tính diện tích hình vuông ABCD b, tính tam giác MND 5, rút gọn rồi so sánh 1313

Question

cho hình vuông ABCD có chu vi là 40m MN là điểm chính của AB và BC
a, tính diện tích hình vuông ABCD
b, tính tam giác MND
5, rút gọn rồi so sánh
1313/2727 và 1515/2929
bài 4 các bạn vẽ hình nx nhé

in progress 0
Eden 4 tháng 2021-08-24T20:46:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:47:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   (bạn tự vẽ hình nhé)

  Cạnh hình vuông là:

  40:4=10(m)

  Diện tích hình vuông là:

  10 x 10=100(m2)

  Ta có:

  Sbmn trên Sabn bằng 1/2( MB bằng 1/2 AB, chung chiều cao từ N xuống AB

  Sabn trên sabc bằng 1/2 ( BN bằng 1/2 BC, chung chiều cao từ A xuống BC)

  Sabc phần Sabcd bằng 1/2

  Nên Sbmn trên Sabcd bằng 1/2×1/2×1/2=1/8

  Sbmn bằng 100:8=12,5 m2

  Đs 100m2;12,5m2

  5, 1313 chia 101=13

      2727 chia 101 = 27

  Suy ra 1313/2727=13/27

  1515/101=15

  2929/101=29

  Suy ra 1515/2929=15/29

  Cho mình câu trả lời hay nhất nhé, thanks

  Chúc cậu học tốt

  0
  2021-08-24T20:47:48+00:00

  4) gọi AB=a(a>0)

  chu vi ABCD là: ax4=40m=>a=10m

  SABCD=10.10=100m²

  5)

  ta có: 1313/2727=(1313:101/2727:101)=13/27

            1515/2929=(1515:101/2929:101)=15/29

  ⇒15/29>13/27

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )