Cho hình vuông ABCD có độ dài các cạnh bằng 3m hỏi a) | vecto AB + vecto AD |=?

Question

Cho hình vuông ABCD có độ dài các cạnh bằng 3m
hỏi
a) | vecto AB + vecto AD |=?

in progress 0
Caroline 5 tháng 2021-07-21T22:06:33+00:00 2 Answers 130 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:08:18+00:00

  Đáp án: `|vec{AB} + vec{AD}| = 3sqrt{2} (cm)`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `|vec{AB} + vec{AD}| = |vec{AC}|`

  Mà: `AC = sqrt{3² + 3²} = 3sqrt{2}`

  `=> |vec{AC}| = AC = 3sqrt{2} (cm)`

  0
  2021-07-21T22:08:26+00:00

  Đáp án:

  $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = 3\sqrt2 \, cm$

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta được:

  $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}|$

  $= |\overrightarrow{AC}| = AC = 3\sqrt2 \, cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )