Cho hình vuông ABCD. Gọi M, E theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, CD. Nối CM, AE. Chứng minh: a, Tứ giác AMCE là hình bình hành? b, DN = AE với

Question

Cho hình vuông ABCD. Gọi M, E theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, CD. Nối CM, AE. Chứng minh:
a, Tứ giác AMCE là hình bình hành?
b, DN = AE với N là trung điểm của BC
c, DN vuông AE
d, Gọi I là giao điểm của DN và MC. Chứng minh AI = AB

in progress 0
Amara 1 năm 2021-09-09T18:51:29+00:00 1 Answers 127 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:53:28+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Do M là trung điểm của AB

  ⇒AM=AB/2(1)

  Do E là trung điểm của DC

  ⇒EC=AB/2(2)

  Từ (1) và (2) ⇒AM//EC mà AM//EC(do AB//DC)

  ⇒AMCE là hình bình hành(đpcm)

  b)Xét ΔADE và ΔDCN có:

  AD=DC( do ABCD là hình vuông)

  ∠ADE=∠DCN=90

  DE=NC=(DC/2=BC/2)

  ⇒AE=DN(đpcm)

  c)Xét ΔADE vuông tại D có tanDAE=DE/AD=1/2

  ⇒∠DAE≈27 độ=∠NDC

  ⇒∠AED=63 độ, ∠ADN=63 độ

  Gọi o là giao điểm của AE và DN

  Xét ΔADO có ∠DAE≈27 độ, ∠ADN=63 độ

  ⇒∠AOD=90 độ

  ⇔AE⊥DN( đpcm)

  d)Xét ΔDIC có E là trung điểm của DC

  DO//IC( do AE//MC)

  ⇒O là trung điểm của DI

  Xét ΔADI có AO⊥DI( do AE⊥DN)

  AO là đường trung tuyến do O là trung điểm DI

  ⇒ΔADI là tam giác cân tại A

  ⇔AD=AI lại có AD=AB

  ⇒AI=AB( đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )