cho hình vuông ABCD, nếu tăng cạnh thêm 3m thì diện tích tăng 19.6m2 .Tính diện tích hình vuông

Question

cho hình vuông ABCD, nếu tăng cạnh thêm 3m thì diện tích tăng 19.6m2 .Tính diện tích hình vuông

in progress 0
Amara 5 tháng 2021-07-13T02:45:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:47:03+00:00

  Nối lại phần diên tích tăng thêm thành 1 hình vuông và 2 hình chữ nhật bằng nhau

  S hình vuông nhỏ là: 

  `3 × 3 = 9 (m^2)`

  Diện tích 2 hình chữ nhật là: 

  `19,6 – 9 = 10,6 (m^2)`

  Diện tích một hình chữ nhật là: 

  `10,6 : 2 = 5,3 (m^2)`

  Cạnh của hình vuông là: 

  `5,3  : 3 = ~1,8 (m)`

  Diện tích hình vuông ABCD là: 

  `~1,8 × ~1,8 = ~3,24 (m^2)`

  Đáp số: `~3,24 m^2`

  ——————-

  VD: `~1,8`: là khoảng `1,8` (vì nó ra số không tròn)

  (Chúc bạn học tốt)

   

  0
  2021-07-13T02:47:44+00:00

  Đáp án:11.3cm2

   

  Giải thích các bước giải:

  nếu ta cho tăng lên thì sẽ tạo ra một hình chữ L, diện tích hình vuông nhỏ ở chữ L là;

  3*3=9,

  diện tích 1 hình chữ nhật trong chữ L là:

  (19.6-9)/2= 5.3(cm2)

  cạnh hình vuông là:

  5.3/3=5.3/3(cm2)

  diện tích hình vuông là:

  (5.3/3)*(5.3/3)=11.3(cm2)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )