cho hình vuông ABCD với A(1;2), B(-7;3). câu a: viết phương trình cạnh AD, câu b: viết phương trình cạnh BC

Question

cho hình vuông ABCD với A(1;2), B(-7;3). câu a: viết phương trình cạnh AD, câu b: viết phương trình cạnh BC

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-07-19T10:56:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:58:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,

  Gọi D là điểm có tọa độ  \(\left( {a;b} \right)\) sao cho ABCD là hình vuông

  \(\begin{array}{l}
  \overrightarrow {AD} \left( {a – 1;b – 2} \right) \Rightarrow A{D^2} = {\left( {a – 1} \right)^2} + {\left( {b – 2} \right)^2}\\
  \overrightarrow {AB} \left( { – 8;1} \right) \Rightarrow A{B^2} = 65
  \end{array}\)

  ABCD là hình vuông nên ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AD}  = 0\\
  AB = AD
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   – 8\left( {a – 1} \right) + 1.\left( {b – 2} \right) = 0\\
  {\left( {a – 1} \right)^2} + {\left( {b – 2} \right)^2} = 65
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   – 8a + b + 6 = 0\\
  {\left( {a – 1} \right)^2} + {\left( {b – 2} \right)^2} = 65
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 8a – 6\\
  {\left( {a – 1} \right)^2} + {\left( {8a – 8} \right)^2} = 65
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 8a – 6\\
  {\left( {a – 1} \right)^2} = 1
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0\\
  b =  – 6
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a = 2\\
  b = 10
  \end{array} \right.
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  D\left( {0; – 6} \right)\\
  D\left( {2;10} \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  PT cạnh AD đi qua A và D đã có

  b,

  BC//AD nên ta viết được pt đường thẳng BC đi qua B và song song với AD.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )