cho hình vuông có cạnh 3cm .cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm,chiều dài 9 cm . hỏi diện tích hình như nhật gấp mấy lần diện tích hình vuông

Question

cho hình vuông có cạnh 3cm .cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm,chiều dài 9 cm . hỏi diện tích hình như nhật gấp mấy lần diện tích hình vuông

in progress 0
Quinn 19 phút 2021-09-07T11:30:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:31:24+00:00

  Đáp án: 4 lần

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình vuông là :

     3 x 3 = 9 (cm2)

  Diện tích hình chữ nhật là :

     4 x 9 = 36(cm2)

  Diện tích hình chữ nhật gấp diện tích hình vuông số lần là :

     36 : 9 = 4 (lần)

               Đáp số : 4 lần

   

  0
  2021-09-07T11:32:09+00:00

  Đáp án:

  Diện tích hình vuông là:

  3×3=9(cm2)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  4×9=36(cm2)

  Diện tích hình chữ nhật gấp số lần diện tích hình vuông là:

  36:9=4(lần)

  Đáp số: 4 lần

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )