cho hỗn hợp A gồm anken X và H2 qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp B gồm 2 khí. Biết B ko làm mất màu dd Br2. Tỉ khối của A và B so với H2 lần lượt là

Question

cho hỗn hợp A gồm anken X và H2 qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp B gồm 2 khí. Biết B ko làm mất màu dd Br2. Tỉ khối của A và B so với H2 lần lượt là 6 và 8. Xác định thành phần phần trăn thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp
Giúp em với ạ :((

in progress 0
Anna 6 ngày 2021-12-04T16:42:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:43:56+00:00

  Đáp án:

   %V C3H6=25%; % V H2=75%

  Giải thích các bước giải:

   B gồm 2 khí không làm mất màu Br2 -> Y gồm H2 dư và ankan .

  Giả sử nA=1 mol

  Vì mA=mB -> nA:nB=8:6=4:3 -> nB=0,75 

  X + H2 —> ankan

  -> số mol hỗn hợp giảm là do H2 phản ứng

  -> nH2 phản ứng=n X=1-0,75=0,25

  Ta có: MA=6.2=12 -> mA=12.1=12 gam

  nH2=1-0,25=0,75 gam

  -> 0,25.MX + 0,75.2=12 -> MX=42 

  Vì anken có dạng CnH2n -> 14n=42 ->n=3 -> C3H6

  Vì % số mol =% thể tích

  ->% V C3H6=0,25/1=25% -> % VH2=75%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )