cho hỗn hợp gồm 17,4g nhôm và canxi vào nước, sau phản ứng thấy có 7,62 lít thoát ra ở đktc. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đó

Question

cho hỗn hợp gồm 17,4g nhôm và canxi vào nước, sau phản ứng thấy có 7,62 lít thoát ra ở đktc. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đó

in progress 0
Harper 1 năm 2021-07-24T01:32:20+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:34:12+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% Ca = 68,97\% \\
  \% Al = 31,03\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Có 6,72 lít khí thoát ra

  \(\begin{array}{l}
  Ca + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3mol\\
  {n_{Ca}} = {n_{{H_2}}} = 0,3mol\\
  {m_{Ca}} = 0,3 \times 40 = 12g\\
  \% Ca = \dfrac{{12}}{{17,4}} \times 100\%  = 68,97\% \\
  \% Al = 100 – 68,97 = 31,03\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )