Cho hỗn hợp X gồm 2 ankan đồng đẳng liên tiếp, tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với không khí là 1,155155. CTPT và % thể tích của mỗi ankan là. Giú

Question

Cho hỗn hợp X gồm 2 ankan đồng đẳng liên tiếp, tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với không khí là 1,155155. CTPT và % thể tích của mỗi ankan là.
Giúp e với mọi người. Cám ơn nhiều ạ

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-21T20:48:22+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:49:55+00:00

  Đáp án:

  Công thức chung: $C_{n}H_{2n+2}$

  $d\frac{Ankan}{kk}=1,155155$

  ⇒$MAnkan=33,499495$

  ⇔$14n+2=33,499495$

  ⇔$n=2,25$

  ⇒2 Ankan là $C_{2}H_{6}$ và $C_{3}H_{8}$

  Ta có $\overline{M}Ankan=33,499495$

  ⇔$\frac{30nC_{2}H_{6}+44nC_{3}H_{8}}{nC_{2}H_{6}+nC_{3}H_{8}}=33,499495$

  ⇔$-3,5nC_{2}H_{6}=-10,5nC_{3}H_{8}$

  ⇔$\frac{nC_{2}H_{6}}{nC_{3}H_{8}}=3$

  $V\%C_{2}H_{6}=n\%C_{2}H_{6}=\frac{3}{4}.100=75\%$

  $V\%C_{3}H_{8}=100-75=25\%$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )