Cho hỗn hợp X gồm hcl và h2so4. Trung hoà 2 lít dd X cần 200ml dd Y chứa Naoh 0,5M và Koh 0,5M .Cô cạn dd tạo thành thu được 14,55g muối khan a) Tính

Question

Cho hỗn hợp X gồm hcl và h2so4. Trung hoà 2 lít dd X cần 200ml dd Y chứa Naoh 0,5M và Koh 0,5M .Cô cạn dd tạo thành thu được 14,55g muối khan a) Tính nồng độ mol của các axit trong dd X b) Tính ph của dd X

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-02T23:29:50+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:31:08+00:00

  Đáp án:

   \(pH=1\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi nồng độ mol của \(HCl;H_2SO_4\) lần lượt là \(x;y\).

  Ta có:

  \({n_{HCl}} = 2x;{n_{{H_2}S{O_4}}} = 2y\)

  \({n_{NaOH}} = 0,2.0,5 = 0,1{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{KOH}}\)

  Ta có:

  \({n_{{H^ + }}} = 2x + 2y.2 = 2x + 4y\)

  \({n_{O{H^ – }}} = 0,1 + 0,1 = 0,2{\text{ mol}}\)

  \({H^ + } + O{H^ – }\xrightarrow{{}}{H_2}O\)

  \( \to 2x + 4y = 0,2 = {n_{{H_2}O}}\)

  BTKL:

  \({m_{HCl}} + {m_{{H_2}S{O_4}}} + {m_{NaOH}} + {m_{KOH}} = {m_{muối}} + {m_{{H_2}O}}\)

  \(\to 2x.36,5 + 2y.98 + 0,1.40 + 0,1.56 = 14,55 + 0,2.18\)

  Giải được:

  \(x=0,05;y=0,025\).

  Ta có:

  \(\to {n_{{H^ + }}} = 0,2 \to [{H^ + }] = \frac{{0,2}}{2} = 0,1\)

  \( \to pH =  – \log [{H^ + }] = 1\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )