cho hỗn hợp X gồm magie và magie oxit tác dụng vừa đủ với 800g dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được 13,44 lít khí (đktc) a. viết các pt ph

Question

cho hỗn hợp X gồm magie và magie oxit tác dụng vừa đủ với 800g dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được 13,44 lít khí (đktc)
a. viết các pt phản ứng xảy ra
b. tính thành phần % về khối lượng của magie và magie oxit trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-09-06T10:16:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:17:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Bn xem

  0
  2021-09-06T10:17:47+00:00

  Đáp án:

   Thiếu đề

  Giải thích các bước giải:

  Câu này thiếu nồng độ của axit \(HCl\) bạn ơi

  Phản ứng xảy ra:

  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)

  \(MgO + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{Mg}}\)

  \({n_{HCl}} = 2{n_{Mg}} + 2{n_{MgO}}\)

  Do đó câu này thiếu nồng độ % của \(HCl\) để tính ra số mol axit.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )