cho hỗn hợp gồm NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch AgNo3 dư thì khối lượng kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng. Tìm thành phần phần trăm

Question

cho hỗn hợp gồm NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch AgNo3 dư thì khối lượng kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng. Tìm thành phần phần trăm khối lượng NaCl trong hỗn hợp.

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-12-06T09:32:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:33:37+00:00

  Đáp án:27.84%

   

  Giải thích các bước giải: Coi khối lượng AgNO3 phản ứng là 170g → nAgNO3 = 1 (mol)

  Gọi nNaCl = a(mol) ; nNaBr = b(mol)

  Ta có PT :

  AgNO3 + NaCl —> AgCl↓  + NaNO3

    a               a                                       (mol)

  AgNO3  +NaBr —> AgBr↓  + NaNO3

    b               b                                       (mol)

  Có nAgNO3 = a+b=1 (mol)                             (1)

  m kết tủa = mAgCl + mAgBr = 143.5a +188b = 170         (2)

  Từ (1) và (2) ⇒ a=36/89

                           b=53/89

  ⇒mhh = 36/89 x 58.5 + 53/89 x 103 =85 (g)

  ⇒ %mNaCl = (36/89 x 58.5)/85 .100% = 27.84%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )