Cho hỗn hợp khí X có O2 và O3; tỉ khối so với O2 là 1,4. Tính %Vo2 và %Vo3

Question

Cho hỗn hợp khí X có O2 và O3; tỉ khối so với O2 là 1,4. Tính %Vo2 và %Vo3

in progress 0
Amaya 2 giờ 2021-09-20T09:02:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:04:23+00:00

  $\overline{M}_X=1,4.32=44,8$ 

  Gọi x, y là mol $O_2$, $O_3$

  $\Rightarrow 32x+48y=44,8(x+y)$

  $\Leftrightarrow 12,8x=3,2y$

  $\Leftrightarrow \dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{4}$

  Giả sử $x=1; y=4$

  $\to \%V_{O_2}=\dfrac{1.100}{1+4}=20\%$

  $\%V_{O_3}=80\%$

  0
  2021-09-20T09:04:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Coi $n_X = 1(mol)$

  $M_X = 1,4.32 = 44,8(g/mol)$

  Gọi $n_{O_2} = a(mol) ; n_{O_3} =b(mol)$
  Ta có :

  $n_X = a + b = 1(mol)$

  $m_X = 32a + 48b = 44,8.1 = 44,8(gam)$

  $\to a = 0,2 ; b = 0,8$
  Vậy :

  $\%V_{O_2} = \dfrac{0,2}{1}.100\% = 20\%$
  $\%V_{O_3} = 100\% – 20\% = 80\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )