Cho hỗn hợp khí X gồm 22 gam khí CO2, 12,8 gam khí SO2 và 15,4 gam khí N2O. Hãy xác định tỉ khối của hỗn hợp X so với khí N2

Question

Cho hỗn hợp khí X gồm 22 gam khí CO2, 12,8 gam khí SO2 và 15,4 gam khí N2O. Hãy xác định tỉ khối của hỗn hợp X so với khí N2

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-07-24T20:38:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:39:27+00:00

  Ktra lại nhé

  0
  2021-07-24T20:39:58+00:00

  Ta có : M X = (mCO2+mSO2+mN2O)/(n CO2+n SO2+n N2O)

                     = (22+12,8+15,4)/(0,5+0,2+0,625)

                     = 50,2/1,05

                     = 47,81

  => dX/N2 = 47,81/28 = 1,7

                         Hihi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )