cho hợp chất A được tạo bởi lưu huỳnh với kiểu XaSb, mỗi phân tử gồm 5 nguyên tử, biết phân tử khối của A là 150 đvC. xác định công thức của A

Question

cho hợp chất A được tạo bởi lưu huỳnh với kiểu XaSb, mỗi phân tử gồm 5 nguyên tử, biết phân tử khối của A là 150 đvC. xác định công thức của A

in progress 0
Katherine 3 giờ 2021-09-07T08:08:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:09:17+00:00

  CHO MÌNH CTLHN NHA

  Theo đề ta có a+b = 5

  Lưu huỳnh có 3 hoá trị II, IV và VI

  Nếu S(VI) => a + b > 5 (loại)

  Nếu S(IV)

  => công thức hoá học có dạng X4S

  Theo cách tính PTK ta có:

  4MX + 32 = 150

  => MX = 29,5 (ko có)

  Vậy S(II)

  => công thức hoá học có dạng X2S3

  Theo cách tính PTK ta có:

  2MX + 32.3 = 150

  => MX = 27 (đvC)

  => Al

  Vậy công thức hoá học hợp chất là Al2S3

  0
  2021-09-07T08:10:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: a+b=5

  => b=5-a

  X.a+32.b=150 đvC

  X.a+32.(5-a)=150 đvC

  X.a+160-32a= 150

  X.a-32a= 150-160

  X.a-32a= -10

  32a-X.a=10

  a.(32-X)=10

  => a là ước của 10

  => a=1;10;2;5

  Ta có  a=1=> 1.(32-X)=10

  => 32-X=10

  => X=22 (ko đc vì ko có hợp chất nào có NTK là 22)

  Ta có a= 2 => 2.(32-X)=10

  => 32-X=5

  => X=27 ( đc vì Nhôm có NTK là 27)

  Tương tự a= 10; a=5 đều ko đc 

  => X là nhôm (Al)

  Ta có b=5-a

  => b=5-2

  =>b=3

  Vậy CTHH đúng Al2S3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )