cho hợp chất sau Axit sunfuric,tạo bởi 2H,1S, 4O hãy viết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhôm hóa trị (III) va oxi help me

Question

cho hợp chất sau Axit sunfuric,tạo bởi 2H,1S, 4O
hãy viết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhôm hóa trị (III) va oxi
help me

in progress 0
Daisy 1 tuần 2021-12-07T02:22:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T02:23:56+00:00

    Có hợp chất H2SO4

    CTHH Zn2O3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )