cho hpt: 2x-y=m-1 và 3x+y=4m+1 tìm m để hpt có nghiệm duy nhất thỏa mãn ĐK x+y>1

Question

cho hpt: 2x-y=m-1 và 3x+y=4m+1
tìm m để hpt có nghiệm duy nhất thỏa mãn ĐK x+y>1

in progress 0
Jasmine 4 tuần 2021-07-08T17:12:56+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:14:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì $\dfrac{2}{3}\ne \dfrac{-1}{1}\to $Hệ phương trình luôn nghiệm duy nhất

  Ta có :
  $-2(2x-y)+3(3x+y)=-2(m-1)+3(4m+1)$ 

  $\to 5(x+y)=10m+5$

  $\to x+y=2m+1>1\to m>0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )