cho hpt: 3x-my=-9 và mx+2y=16 tìm m để hệ có nghiệm(1,4;6,6)

Question

cho hpt: 3x-my=-9 và mx+2y=16
tìm m để hệ có nghiệm(1,4;6,6)

in progress 0
Savannah 3 tuần 2021-07-08T17:26:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:27:51+00:00

  Đáp án:

   m=2

  Giải thích các bước giải:

  Để \((1,4; 6,6)\) là nghiệm của HPT thì \((1,4; 6,6)\) là nghiệm của \(mx+2y=16\)
  \(\leftrightarrow m.1,4+2.6,6=16 \leftrightarrow m=2\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )