cho khối nón có độ dfai đường sinh bằng 2a và bán kính đáy bằng a .thể tích của khối nón đã cho bằng

Question

cho khối nón có độ dfai đường sinh bằng 2a và bán kính đáy bằng a .thể tích của khối nón đã cho bằng

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-08T07:48:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:50:27+00:00

  Đáp án:

  √3πa³

  ——-

    3

  Giải thích các bước giải:

   ta có $\left \{ {{l=2a} \atop {r=a}} \right.$ 

  ⇒h=$\sqrt[]{l^2-r^2}$ =a$\sqrt[]{3}$ 

  ⇒V=$\frac{1}{3}$ .h.r².π= (√3.π.a³)/3

   

  0
  2021-09-08T07:50:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}l = 2a\\r = a\end{array} \right. \Rightarrow h = \sqrt {{l^2} – {r^2}} = a\sqrt 3 \Rightarrow V = \dfrac{1}{3}h.\pi {r^2} = \dfrac{{\sqrt 3 \pi {a^3}}}{3}.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )